MVO

Als ondernemer denk je aan de toekomst, je maakt plannen. Daarom is het ook goed om aan de toekomst van
onze leefwereld te denken. Kubus Venray Ysselsteyn voorziet voor 100% in de stroomvoorziening middels
zonnepanelen.

Bij Kubus gaat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen om een balans binnen drie kaders; de drie P’s: Planet, People en Profit. Vaak wordt gedacht dat MVO alleen staat voor bewust bezig zijn met het milieu, maar ook de mensen en onze omgeving geven wij extra aandacht. Goed zijn voor je mensen en omgeving, en transparant en eerlijk met je winst om gaan, gaan bij Kubus hand in hand.

De Stichting Kubus helpt! is een stichting die Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen stimuleert. Op initiatief van voorzitter Wim van de Ven dragen diverse Kubus leden een steentje bij aan een eerlijke maatschappij en een gezonder milieu, door en voor de leden.

  • Planet
  • People
  • Profit